Jste zde

1. Dogtrekk Po stopách Rudolfa II.

Propozice

Termín: 28.4.2017 – 29.4.2017
start: volný 29.4.2017 od 7:30 – 9:30 h

Přihlášky:

online - vyplňte zde

vyplněním formuláře v pdf a odesláním na adresu bayerovahelena@seznam.cz

Uzávěrka plateb: 21.4.2017
Po uzávěrce je možné se dále přihlásit, platba je možná pouze na místě, a to hotově. Počet závodníků je limitován, maximální počet je 100.

Průběžně aktualizovaná prezenční listina je k nahlédnutí zde.

Místo: Lhota, okres Praha východ, fotbalové hřiště

Trasy:

  • krátká cca 20 km (sjízdná i s terénním kočárkem)
  • dlouhá cca 30 km

Kategorie:

  • krátká ženy
  • krátká muži
  • dlouhá ženy
  • dlouhá muži

Trasy jsou vedeny většinou po turistických značkách, cyklostezkách a místy značené naším značením.

Startovné:

  • 250,- Kč za tým/ do uzávěrky
  • 350,- Kč za tým/ hotově na místě

Možno jít s více psy (každý další pes je zdarma).

V ceně startovného je „gulášenka“ (jedno jídlo a jeden nápoj)

Veterinární podmínky: platné očkování, ne starší jednoho roku

Povinná výbava: tužka, voda pro psa i psovoda

Doporučená: základní lékárnička (obvaz, náplasti, alu folii) a na delší trať pro jistotu čelovku a botičky pro psy.

Doprovod: partnerů a kamarádů je vítán, pokud půjde o jednu osobu a ne o skupiny. Do cíle však musí přijít všichni současně, jinak nebude započítán cílový čas.

Pravidla: vychází z pravidel dogtrekkingu viz. http://www.dogtrekking.info/pravidla_cze.htm

Hlavní pravidlo: psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku. V žádném případě není možno jít se psem na volno, a to ani krátkodobě.

Vyhlášení kategorií proběhne po uplynutí časového limitu nebo po dojití minimálně 75% účastníků v dané kategorii. Časový limit pro krátkou trasu je 6 hodin, časový limit pro dlouho trasu je 8 hodin. Každý z účastníků bude v cíli odměněn. Účastníci si mohou ceny přebírat výhradně osobně a v době určené pořadateli. Pokud se účastník vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny (tj. neposílají se poštou). V případě nedokončení účastníka trasy je povinen toto nahlásit na telefonní čísla, která budou předána na startu společně s mapou a popisem trasy. Pořadatelé si vyhrazují právo z důvodu bezpečnosti vždy vědět, zda se daný účastník nachází ještě na trati a nebo ze závodu se již neúčastní. Parkování je zajištěno v místě startu/cíle. Při parkování se řiďte pokyny pořadatele.

Podmínkou účasti je že se zasláním přihlášky se účastníci zavazují dodržovat pravidla uvedená v propozicích a pokyny pořadatelů. Nerespektování podmínek účasti bude posuzováno individuálně a může vést k vyloučení ze závodů.

Účastník je povinen si po svém pejskovi uklízet jak v prostorách startu a cíle, tak při průchodu obcemi.

Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky vysoké únavy a vyčerpání, opilosti, či užití omamných látek. V opačném případě si pořadatelé vyhrazují právo tuto osobu nepřipustit na start či vyloučit ze závodu.

Účastníci musí být starší 18 let. V případě věku účastníka 15 – 17 let musí společně s přihláškou zaslat i písemný souhlas zákonného zástupce. Mladší 15 let mohou startovat jen v doprovodu plnoleté osoby. Účastník startuje na vlastní riziko.

Platby startovného : 258345655 / 0300
variabilní symbol uveďte telefonní číslo

Ubytování: vlastní v okolí nebo ve stanu v místě akce (WC a užitková voda v místě) – nutno uvést do přihlášky Občerstvení bude zajištěno v zázemí dogtrekku.

Kategorie: