Jste zde

2. Dogtrekk Po stopách Rudolfa II. - přihláška

Přihláška zde.

PROPOZICE:
Termín: 27.4.2018 – 28.4.2018
Start: volný 28.4.2018 od 7:30 – 9:30 h 
Uzávěrka plateb: 20.4.2018 Po uzávěrce je možné se dále přihlásit, platba je možná pouze na místě, a to hotově. Počet závodníků je limitován, maximální počet je 200 týmů. 
Místo: Lhota, okres Praha východ, fotbalové hřiště 
Trasy: krátká cca 12- 15  km (sjízdná i s terénním kočárkem), střední cca 23 km,  dlouhá cca  40 km 

 

Kategorie: 
speciální kategorie: krátká ženy a krátká muži (pouze se psy seniory nebo štěňata do 1 roku věku, případně hlavní účastník dítě do 15ti let)

 

Střední ženy

Střední muži
dlouhá ženy 
dlouhá muži 

 

Trasy jsou vedeny většinou po turistických značkách, cyklostezkách a místy značené naším značením. 
Startovné: 350,- Kč za tým do uzávěrky, 400,- Kč za tým hotově na místě. Možno jít s více psy (každý další pes je zdarma). V ceně startovného je „gulášenka“ (jedno jídlo a jeden nápoj) 
Veterinární podmínky: platné očkování, ne starší jednoho roku Povinná výbava: tužka, voda pro psa i psovoda 
Doporučená: základní lékárnička (obvaz, náplasti, alu folii) a na delší trať pro jistotu čelovku a botičky pro psy. 
Doprovod: partnerů a kamarádů je vítán, pokavaď půjde o jednu osobu a ne o skupiny. Do cíle však musí přijít všichni současně, jinak nebude započítán cílový čas. 
Pravidla: vychází z pravidel dogtrekkingu viz. 
http://www.dogtrekking.info/pravidla_cze.htm 
Hlavní pravidlo: psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku. V žádném případě není možno jít se psem na volno, a to ani krátkodobě.
Vyhlášení kategorií proběhne po uplynutí časového limitu nebo po dojití minimálně 75% účastníků v dané kategorii. Časový limit pro krátkou trasu jsou 4 hodiny, střední trasu je 6 hodin, časový limit pro dlouho trasu je 12 hodin. Každý z účastníků bude v cíli odměněn. Účastníci si mohou ceny přebírat výhradně osobně a v době určené pořadateli. Pokud se účastník vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny (tj. neposílají se poštou). V případě nedokončení účastníka trasy je povinen toto nahlásit na telefonní čísla, která budou předána na startu společně s mapou a popisem trasy. Pořadatelé si vyhrazují právo z důvodu bezpečnosti vždy vědět, zda se daný účastník nachází ještě na trati a nebo se závodu již neúčastní. 
Parkování je zajištěno v místě startu/cíle. Při parkování se řiďte pokyny pořadatele. Podmínkou účasti je, že se zasláním přihlášky se účastníci zavazují dodržovat pravidla uvedená v propozicích a pokyny pořadatelů. Nerespektování podmínek účasti bude posuzováno individuálně a může vést k vyloučení ze závodů. Účastník je povinen si po svém pejskovi uklízet jak v prostorách startu a cíle, tak při průchodu obcemi. Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky vysoké únavy a vyčerpání, opilosti, či užití omamných látek. V opačném případě si pořadatelé vyhrazují právo tuto osobu nepřipustit na start či vyloučit ze závodu. Účastníci musí být starší 18 let. V případě věku účastníka 15 – 17 let musí společně s přihláškou zaslat i písemný souhlas zákonného zástupce. Mladší 15 let mohou startovat jen v doprovodu plnoleté osoby. Účastník startuje na vlastní riziko. Platby startovného : 258345655 / 0300 variabilní symbol uveďte telefonní číslo Ubytování: vlastní v okolí nebo ve stanu v místě akce (WC a užitková voda v místě) – nutno uvést do přihlášky Občerstvení bude zajištěno v zázemí dogtrekku.

Kategorie: